2015-10-16

Till minne av Michel Barbier


Ett varmt tack till er alla som på ett så överväldigande sätt velat hedra minnet av Michel Barbier genom att skicka bidrag till stipendiefonden i Alliance française d'Upsal.
Tack vare er stora generositet är fonden nu uppe i kr 37.000!
Detta ser vi som ett bevis på er stora uppskattning av Michels insatser för att sprida kunskap om fransk kultur och franskt samhällsliv till oss alla.
Vi hoppas att ni även framgent skall finna det intressant att delta i våra programaktiviteter.

Styrelsen i Alliance française d'Upsal.