2014-08-28

Lokaler för höstterminen 2015

Comme au cours de l'année 2014-2105, les conférences du semestre d'automne 2015 auront lieu dans deux locaux différents 
• Träffpunkt Storgatan 11
• Medborgarskolan, Hamnesplanaden 1

Observera att föredragen under verksamhetsåret 2015-2016 äger rum rumolika lokaler. Vanligen (men inte alltid): 
• Träffpunkt Storgatan 11  
• Medborgarskolan, Hamnesplanaden 1